Chuyến đến nội dung chính

Bitcoin vượt mốc 55,000 USD, Đạt đỉnh mới kể từ tháng 1 năm 2022